Titeren

Wat is titeren?

Door het afnemen van een druppeltje bloed van de hond of kat kan middels de
VacciCheck antilichamentest worden bepaald of er nog voldoende antilichamen
(antistoffen) in het bloed aanwezig zijn. Hierdoor kun je dus zien of er wel of niet
gevaccineerd moet worden waardoor de hond of kat niet hoeft te worden belast
door onnodige en/of overbodige vaccinaties. Hieronder zal voornamelijk over de
hond gesproken worden omdat dat traject anders steekt, mede door de regelgeving,
maar katten kunnen dus ook getiterd worden.
 
Op welke antilichamen wordt er getiterd?
Met VacciCheck worden de antilichamen gemeten bij de hond van de 3 vaccins welke
in de cocktail zitten, te weten:
Hondenziekte (Canine Distemper Virus of CDV), Infectieuze Hepatitis (Canine Adeno-2 Virus of CAV-2; ook tegen CAV-1),Parvo (Canine Parvo-2 Virus of CPV-2).
Bij de kat wordt er getiterd op:
Kattenziekte (FPV)
Herpes (FHV-1 of FHeV-1)
Calici (VCF)
Het titeren van katten gebeurt nog niet door alle artsen die honden titeren dus altijd even van tevoren goed informeren of ze ook katten titeren.
 
Waarom wordt er niet op Rabiës getiterd?
Omdat dit ongeacht de uitslag (is overigens een heel andere test) een wettelijk verplichte enting is en er niet door middel van een test hierop uitzonderingen mogen worden gemaakt. Je zult dus t.a.t.
over een geldige Rabiësenting moeten beschikken indien de hond meegaat naar het buitenland.
Waarom wordt er niet op Leptospirose ( o.a. ziekte van Weil) getiterd?
Omdat Leptospirose een bacteriële infectie is, waarvoor geen titerbepaling mogelijk is. Voor een virusziekte kan dat wel. Daarnaast is de Lepto-vaccinatie maar voor een korte bepaalde tijd werkzaam (het is een dood vaccin) waardoor het ook geen zin heeft.
 
Hoe gaat het in z’n werk en hoe lang duurt het voordat de uitslag bekend is?
Er wordt een druppeltje bloed afgenomen bij de hond en dit wordt in de VacciCheck gedaan. De test zelf duurt een half uurtje maar dit is afhankelijk van de werkwijze van de dierenarts. Er zijn dierenartsen die bijvoorbeeld ‘titerdagen’ organiseren en dan wachten ze tot ze zoveel mogelijk tests tegelijk kunnen doen (er kunnen maximaal 12 dieren getest worden met één VacciCheck) en dan kan het dus zijn dat je pas een paar uur later de uitslag krijgt. Ga je met een groep dan zal normaliter eerst bij alle honden het bloed worden afgenomen waarna de VacciCheck dus gestart kan worden en zodra de uitslagen bekend zijn worden de paspoorten ingevuld en afgetekend. Indien nodig worden de honden uiteraard ingeënt. Vraag dus gewoon even van tevoren naar de werkwijze.

Is een titerbepaling officieel erkend?
De Raad van Beheer heeft de titerbepaling erkend. Dit is te lezen in de door de Raad
van Beheer gepubliceerde Raadar, uitgave januari 2015, pagina 7 onderaan.
 

Titerbepaling is toegestaan voor pensions.

Volgens de NVWA mogen titerbepalingen bij honden en katten ook worden ingezet om aan de
vaccinatieplicht te voldoen van pensions en asielen. Wanneer de dierenarts hier gebruik van wil maken, lijkt dit dan ook passend voor de wettelijke vaccinatie eisen die gesteld worden voor bedrijfsmatig gehouden honden en katten. De dierenarts moet wel zorg dragen voor een goede onderbouwing en duidelijk aangeven wanneer vaccinaties gegeven c.q. herhaald moeten worden. De titerbepaling heeft betrekking op Parvo, HCC en Distemper bij de hond, en Panleukopenie bij de kat.

bron: facebookgroep. Titeren met VacciCheck

 

 

 

Katten

De informatiepagina, voorwaarden en tarieven van het kattenhotel

Katten

Honden

De informatiepagina, voorwaarden, tarieven van het hondenhotel.

Honden